Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu.

„Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy cię kochają. Ludzie, którzy cię wspierają.”

Cassandra Clare – Miasto Niebiańskiego Ognia

            Tą maksymą kierują się wszystkie osoby pracujące w Ośrodku. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom właściwie zorganizowanej opieki i wychowania, w tym przygotowania do samodzielnego życia  w integracji ze środowiskiem.

            W Ośrodku funkcjonują trzy grupy wychowawcze. Członkowie grup wychowawczych to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 7-24 lat, którzy realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy.

            Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną, ferii szkolnych i przerwami świątecznymi. Wychowankowie zamieszkują w przyjemnie urządzonych, kilkuosobowych  pokojach, mają zapewniony dostęp do łazienek oraz całodzienne wyżywienie. Do dyspozycji wychowanków są: świetlice, kuchnia wyposażona w nowoczesny sprzęt, sala  z kinem domowym i sprzętem audio, sala fitness, sala komputerowa z dostępem do Internetu, boisko, plac z wydzielonym miejscem na ognisko, plac zabaw, stół do tenisa stołowego. Każda z grup liczy od 7 do 13 wychowanków. Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwoje wychowawców.

            W codziennej pracy stawiamy na samodzielność wychowanków, rozwój ich indywidualnych zdolności i zainteresowań, nadzór postępów w nauce. Pomaga w tym stały kontakt z nauczycielami zajęć edukacyjnych, z którymi omawia się również bieżące potrzeby dzieci, metody pracy zarówno w szkole jak i po zajęciach edukacyjnych.

            Wychowawcy poszczególnych grup dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, nadzorują ich czynności higieniczne, otaczają opieką, stawiając  wymagania swym podopiecznym, pokazując najlepsze wzorce, a jednocześnie służąc dobrą radą, otaczając czułością. Wychowawcy są także w stałym kontakcie z rodzinami lub opiekunami swoich podopiecznych. Codzienna praca w grupach wychowawczych przebiega w oparciu o Indywidualne Programy Wychowawcze, które opracowywane są dla każdego  z wychowanków, zawierają one także wskazania z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

            Organizowane na tej podstawie zajęcia mają na celu zarówno usamodzielnienie podopiecznych, jak również rozwój ich zainteresowań, poszerzenie kompetencji społecznych. Ponadto wychowankowie uczestniczą w wielu imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Ośrodka. Biorą udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych i rewalidacyjnych prowadzonych przez wyspecjalizowanych nauczycieli.

Warunki przyjęcia do Ośrodka:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

– skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Żaganiu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które jest  wydane na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wniosku rodzica,

– podanie do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o przyjęcie do Ośrodka.